מידע על תהליך הרישום והשיבוץ
לכיתות א'

שנת הלימודים תשפ"ב

בתי ספר ייחודיים ועל-אזוריים

בתי ספר ייחודים על-אזוריים:

 • אל חייואר – בית ספר לחינוך אלטרנטיבי בשילוב אומנות ויצירה
 • הפתוח ע"ש בארי – הפתוח הדיאלוגי לפיתוח כישורי מנהיגות ומעורבות חברתית.
 • עליה – בית ספר לחינוך אנתרופוסופי

בתי ספר במסגרת תכנית מרחבי החינוך:

 • ליאו בק – בית ספר לאדריכלים צעירים
 • מוריה ברקאי – בית ספר תורני בשיטת ברקאי
 • נירים – בית ספר לוטרינרים צעירים
 • נתיב אליעזר כרמל – בית ספר לקיימות וקהילתיות
 • בית הספר עין הים –בית ספר לחינוך במרחב המשחקי
 • פיכמן – בית ספר ברוח הדמוקרטית
 • בית הספר הדו-לשוני – מסלול צומח המתארח השנה בביה"ס חופית (ייתכן שינוי במיקומו הפיזי לפי שיקולי העירייה).
 • בית חיה – חב"ד יוצרים שליחות רואים גאולה
 • ת"ת חב"ד – בית ספר תורני חסידי
 • חופית – לומדים בתנועה- בית ספר לספורט ובריאות

הקריטריונים לקבלה לבתי הספר הייחודיים על-אזוריים:

 1. תלמידים המתגוררים באזור הרישום של ביה"ס.
 2. תלמידים משכונות מוחלשות בעיר.
 3. "הגן שלנו" ו"גן תור" לבית הספר הפתוח, גן "קרן אור" לבית הספר עליה.
 4. הגרלה על בסיס מקום פנוי לאחר שיבוץ על פי סעיפים 3-1.

גני ילדים על-אזוריים אשר לגביהם הוגדר רצף חינוכי לבתי הספר:

 1. גן "משחק" לבית הספר עין הים.
 2. גן "יד ביד" למסלול הדו לשוני .

ההגדרה היא לשנה אחת, ובכל שנה מתקיימת בחינה מחודשת.