מידע על תהליך הרישום והשיבוץ
לגני הילדים והצהרונים

שנת הלימודים תשפ"ב

שימו לב - הרישום לגני ילדים הסתיים

תהליך הרישום

תקופת הרישום

14.1.21 – 3.2.21
הרישום יחל ביום חמישי, א' בשבט תשפ"א, ויימשך עד יום רביעי, כ"א בשבט תשפ"א

שימו לב: גם אם ילדכם לומד כיום בגן עירוני – עליכם לרשום אותו מידי שנה.
הרישום לגנים העירוניים מחייב את כל הילדים בכל שנה מחדש.

גילאים

גן טרום טרום חובה – גיל 3

ילידי 1.1.2018 – 31.12.2018
(י"ד בטבת תשע"ח עד כ"ג בשבט תשע"ט)

גן טרום חובה – גיל 4

ילידי 1.1.2017 – 31.12.2017
(ג' בטבת תשע"ז עד י"ג בשבט תשע"ח)

גן חובה – גיל 5 

ילידי 1.1.2016 – 31.12.2016
(כ' בטבת תשע"ו  עד ב' בשבט תשע"ז)

רישום

הרישום לגני הילדים ולצהרונים העירוניים נעשה באמצעות מערכת הרישום והשיבוץ.

לפורטל הרישום – לחצו כאן>

אנו ממליצים לבחור שני גנים: אחד כאופציה מועדפת, וגן שני כאופציה שנייה. אנו נעשה כל מאמץ להיענות לבקשתכם.

בגמר תהליך הרישום תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה", ויישלח אליכם מייל על השלמת התהליך ופרטי הרישום. אם המייל לא התקבל, יש לפנות למרכז רישום חינוך כדי לוודא שהרישום אכן נקלט.

שימו לב:
הפורטל פעיל בתקופת הרישום הפורמלית בלבד, בין התאריכים 14.1.21 – 3.2.21.
ילדים שהוריהם לא יירשמו אותם במועד, ישובצו על בסיס מקום פנוי, והודעת השיבוץ שלהם עלולה להתעכב.

לידיעתכם: רישום כוזב הינו עבירה פלילית, אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגוריו הקבוע של התלמיד תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות במסורות בידי הרשות נגד ההורים ולהוצאת הילד מהגן.

על מנת למנוע אי נעימויות, נבקשכם לעדכן את כתובת התלמיד בתעודת הזהות וברישומי הארנונה.

שאלות ותשובות נפוצות

1.9.2021 – 30.6.2022 (למעט חופשות משרד החינוך)

עד 35 ילדים בכל כיתת גן בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי

בכל גן ישנן עד שתי קבוצות גיל (גילאי 3-4 או גילאי 4-5)

הגנים פועלים בימים א' עד ה' בשעות 07:30 – 14:00, יום ו' בשעות 07:30 – 12:45

ניתן להירשם באינטרנט לגנים פרטיים מוכרים, לאחר קבלת טופס נספח ד' מהגן אליו נרשמתם. להשלמת הרישום לשלוח אלינו נספח ד' וצילום ספח תעודת זהות.

לפרטי הקשר שלנו – לחצו כאן> 

 1. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס קובע כי לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך, יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופוסיות של אחד ההורים, לא תחול חובה זו). ניתן יהיה לבטל רישום שאין בו הסכמת שני ההורים באמצעות הגשת בקשה למדור רישום.

במצב שבו קיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה שיפוטית בעניין ולהציג למדור רישום את ההחלטות שהתקבלו.

 1. יש למלא בפורטל הרישום את טופס ההצהרה
 1. יש לצרף את המסמכים הבאים ולשלוח אלינו:

  • תעודת זהות מעודכנת של ההורה, הכוללת את הספח עם פרטי הילד (לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת)
  • העתק שובר ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת זהות
  • במידת הצורך נבקש מכם להמציא טופס אישור מתאגיד המים של כתובת מגוריכם.

  לפרטי הקשר שלנו – לחצו כאן>

הורים המתכננים לעבור להתגורר בחיפה במהלך השנה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • טופס ביטול רישום מהעיר אותה אתם עוזבים
 • ספח ת.ז מעודכן
 • חוזה רכישה/שכירות
 • העתק שובר ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת זהות

לפרטי הקשר שלנו – לחצו כאן> 
במידה ואין ברשותכם אחד מהמסמכים הנ"ל יש לצור קשר עם מוקד הרישום 1700-50-7002

לגמילה חשיבות רגשית וחברתית, והיא מהווה חלק מתהליך התפתחותי נורמטיבי של ילדי גני הטרום-טרום חובה.

אנא, השתדלו לסיים את תהליך הגמילה עד תחילת שנת הלימודים או לכל המאוחר כחודש לאחר תחילת השנה.

רישום לגני הילדים הייחודיים

רישום לגני הילדים של בית הספר הפתוח: "תור" ו"גן שלנו"

 1. גני הפתוח הינם גנים על-אזוריים (ניתן להירשם לגנים אלו מכל האזורים)
 2. תקן בכל גן 27 ילדים
 3. גנים לגיל חובה בלבד

קריטריונים לקבלה:

 1. 10% מהמקומות ישמרו לילדים משכונות מוחלשות
 2. הגרלה

 
גן "קרן אור" האנתרופוסופי בשכונת בת גלים:

 1. מיועד לגיל חובה בלבד
 2. מקסימום בגן 29 ילדים
 3. עדיפות לתושבי שכונת בת גלים
 4. שיבוץ לפי הגרלה

"גן משחק" בבית הספר עין הים

 1. מיועד לגילאי חובה בלבד
 2. מקסימום בגן 29 ילדים
 3. עדיפות לתושבי אזור רישום עין הים
 4. שיבוץ לפי הגרלה

בהתאם להנחיית משרד החינוך איחוד אחים לא ישמש כקריטריון קבלה לגני הילדים הייחודיים העל אזוריים.

גנים מדעיים בקרית חיים מערבית
עיריית חיפה פתחה שלושה גנים מדעיים ברחוב בית אלפא 27, הגנים מיועדים לתושבי קריית חיים מערבית בגיל 5.

לשירותכם מוקד טלפוני במרכז רישום ומידע
בימים א' עד ה', בשעות 8:00 – 14:00
טל. 1-700-50-7002
כתובת מייל לשאלות: liorav@haifa.muni.il