מידע על תהליך הרישום והשיבוץ
לגני הילדים והצהרונים

שנת הלימודים תשפ"ב

שיבוץ גני ילדים

תוכלו לצפות בשיבוץ ילדכם במערכת הרישום והשיבוץ במהלך חודש מאי 2021.
בנוסף, תישלח אליכם הודעת  SMS על השיבוץ באינטרנט. הורים אשר ביצעו רישום מול נציגי שירות יקבלו מכתב שיבוץ בדואר.

השיבוץ לגני החובה:

  • ילדי החובה משובצים לפי שיקולים של גן ההמשך בשכונה, ההעדפות שציינו ההורים במערכת הרישום וקרבה גיאוגרפית בשכונת המגורים.
  • ילדים שהוריהם לא יירשמו אותם במועד הרישום (14.1.21 – 3.2.21) ישובצו על בסיס מקום פנוי, והודעת השיבוץ שלהם עלולה להתעכב.

השיבוץ לגני טרום חובה גיל 4 וטרום-טרום חובה גיל 3

  • אנו נעשה את מירב המאמצים להיענות לשיבוץ שביקשתם בתהליך הרישום.
  • בתהליך השיבוץ ישנה חשיבות לקרבה הגיאוגרפית בשכונת המגורים.
    לבדיקת גני הילדים באזור מגוריכם – היכנסו למערכת האיתור.
  • ילדים שהוריהם לא יירשמו אותם במועד הרישום (14.1.21 – 3.2.21) ישובצו על בסיס מקום פנוי, והודעת השיבוץ שלהם עלולה להתעכב.

ניתן לערער על השיבוץ בפניה למוקד הרישום או באתר הרישום, תוך 7 ימים מקבלת הודעת השיבוץ. לא יתקבלו ערעורים לאחר קבלת התשובה מוועדת ערעורים.

ועדת ערעורים מורכבת מנציגים מהמחלקות הבאות: מרכז רישום מידע, חינוך קדם יסודי, פניות ציבור וועד הורים מרכזי.

ביטול רישום לגן ילדים

ביטול רישום נדרש במעבר לעיר אחרת, או מעבר למסגרת פרטית הנמצאת מחוץ לחיפה.

עליכם לשלוח בקשה למרכז רישום חתומה על ידי שני ההורים בצרוף ספח ת.ז. 

שימו לב, לאחר הודעת הביטול לא יישמר המקום בגן בו שובץ ילדכם.