מידע על תהליך הרישום והשיבוץ
לגני הילדים וכיתות א

שנת הלימודים תשפ"ב

موقع الانترنت ألبلدي لمدينة حيفا.

مركز المعلومات والتسجيل- جهاز التربية

هاتف  . 7002-50-700-1

ألبريد ألالكترونيّ بشأن التسجيل لروضات ألاطفال: liorav@haifa.muni.il

ألبريد ألالكترونيّ بشأن التسجيل للصّف ألاوّل: Rishum-Alef@haifa.muni.il

فاكس. 048357005

ألعنوان : شارع هراف ماركوس9,حيفا

أيام ألاحد- ألخميس ,بين ألسّاعات 8:00-14:00